PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Miejscowość Łojew

52.54857803415678, 21.752389071005528
PSZOK CZYNNY:
Wtorki: 7:00 – 16:00
Środy, Czwartki, Piątki: 7:00 – 15:00
Soboty: 7:00-14:00

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW NA PSZOK

 1. Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku
  i umieszczania w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę

DO PSZOK MOŻNA DOSTARCZAĆ:

 1. Odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe
  z papieru i odpady opakowaniowe z tektury
 2. Odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali
 3. Odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
  sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 4. Odpady opakowaniowe ze szkła
 5. Przeterminowane leki i chemikalia
 6. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
 7. W gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igły i strzykawki
 8. Zużyte baterie i akumulatory
 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 11. Zużyte opony w ilości 4 sztuk rocznie
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 5 ton
  rocznie
 13. Odpady tekstyliów i odzieży
 14. Bioodpady i odpady zdrewniałe oraz gałęzie z pielęgnacji zadrzewień tylko
  jeżeli właściciel nieruchomości nie wskazał kompostowania w miejscu
  wytworzenia odpadów.

Sposób dostarczania odpadów:

 1. Odpady muszą być posegregowane według ich rodzajów (pkt 2 ppkt 1 13)
  i dostarczone w takiej formie aby umożliwić ich dalszy transport bez
  konieczności przygotowywania do załadunku.
 2. Bioodpady muszą być dostarczone w workach koloru brązowego,
 3. Odpady zdrewniałe (o średnicy powyżej 5 cm) muszą być pocięte w odcinkach
  maksymalnie do 80 cm.
 4. Gałęzie z pielęgnacji zadrzewień muszą być dostarczone w odcinkach
  maksymalnie do 1,5 metra w paczkach związanych w taki sposób aby
  uniemożliwić splątanie się gałęzi na składowisku

Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:

 1. Zostaną dostarczone odpady inne niż wymienione powyżej lub odpady
  neposegregowane olbo odpady niemożliwe do zidentyfikowania
 2. Dostarczający nie zastosuje się do obowiązku rozładunku odpadów lub
  zamierza umieścić odpady w sposób niezgodny ze wskazaniem obsługi
  PSZOK,