Wybierz kategorię

Zamówienia publiczne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH I SEKTOROWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOCHOWIE

do których nie
stosuje się przepisów ustawy prawo zamówieniach publicznych

SCHEMAT PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SZGK