Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wzory umów

obowiązuje w przypadku, gdy nieruchomość jest podłączona WYŁĄCZNIE do sieci wodociągowej

obowiązuje w przypadku, gdy nieruchomość jest podłączona WYŁĄCZNIE do sieci kanalizacyjnej

obowiązuje w przypadku, gdy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej